Define your generation here. Generation What
الموضوع الأب إليشع المقاري
 
رأي
جون إيهاب
مشكلة الدير ومعضلة الكنيسة
تطورت في الأسابيع الأخيرة مشكلة دير القديس مكاريوس السكندري والمعروف بإسم دير وادي الريان،  إثر محاولة الدولة،