Define your generation here. Generation What
الموضوع أوضة الفيران
التقارير
“أوضة الفيران”: كيف تحقق حلم الفيلم الروائي الطويل؟
حكيم عبدالنعيم | “لما قررنا إحنا الـ٦ نكتب فيلم طويل سوا، مش حتي ننفذه أو نخلصه، ناس كتير شافوا إننا مجانين. ما كوناش مستوعبين